LaTeX: notes a peu de pàgina sense sagnat

by marti

Les notes a peu de pàgina en LaTeX tenen un sagnat que no es pot eliminar posant l’habitual \noindent. Gràcies al fet que LaTeX té un paquet per a gairebé qualsevol cosa, n’hi ha prou amb incloure el paquet footmisc al preàmbul amb les opcions hang i flushmargin:

\usepackage[hang,flushmargin]{footmisc}

About these ads