Sistemes electorals

Aquí hi ha un recull d’alguns posts que he anat escrivint de la sèrie sobre sistemes electorals:

Més gràfiques i resum comparatiu de les eleccions estatals de 2008, catalanes de 2010 i valencianes de 2011 aquí.