Crisi alimentària i inestabilitat política

Un article interessant, de Marco Lagi, Karla Z. Bertrand i Yaneer Bar-Yam, sobre crisi alimentària i revoltes socials al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Han observat una coincidència entre el preu dels aliments i les protestes del 2011 i del 2008. Els autors argumenten que la majoria de revoltes es produeixen quan el preu dels aliments supera un cert llindar, a partir del qual qualsevol petit detonant pots fer esclatar una gran revolta.

Evolució de l'índex del preu dels aliments de la FAO entre gener de2004 i maig de 2011. Les línies verticals vermelles indiquen les revoltes al nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Extret de "The Food Crisis and Political Instability in North Africa and the Middle East", arXiv:1108.2455v1 (physics.soc-ph).

Si bé sempre hi ha hagut revoltes causades per la manca d’aliments (o la impossibilitat d’accedir-hi), l’actual dependència de la majoria de països del preu global dels aliments, fa que les revoltes actuals passin d’estar localitzades a tenir una escala molt més gran. L’article identifica com a llindar en l’índex de preu de la FAO d’un 210. Aquest llindar de moment només s’ha superat en alguns pics en el preu, que després d’un període curt de temps han retornat als nivells anteriors. Però, tal i com identifiquen a l’article, més enllà dels pics hi ha també un creixement gradual, i relativament ràpid, del preu dels aliments, començant des de 2004. Seguint el ritme actual, aquest creixement superaria el llindar —de manera estable, i no com a conseqüència d’un pic puntual— cap a l’abril de 2013.

L’article original, The Food Crises and Political Instability in North Africa and the Middle East, està disponible lliurement a l’arXiv (pdf). També us recomano aquest article d’Esther Vivas, que repassa les causes de l’actual crisi alimentària i la relaciona amb les revoltes del nord d’Àfrica.