Problemes amb subrefformat: instal·lar l’última versió del paquet subcaption per Mac

El paquet de LaTeX caption, que inclou també el subcaption, permet personalitzar els entorns float, com ara figure i table. És molt útil, i l’estava fent servir per a fer una referència a una subfigura mitjançant la comanda \subref{...}. El resultat d’utilitzar aquesta referència és l’etiqueta de la subfigura (per exemple, “a”), sense incloure l’etiqueta de la “figura mare” (que podria ser, per exemple, “1.1″). Molt útil! Quan posem la referència sencera, normalment ens interessa fer-ho com a l’exemple A1:

A1. La figura 1.1a mostra…

A2. La figura 1.1(a) mostra…

Però quan fem referència directament a la subfigura, queda molt millor si fem servir l’exemple B2:

B1. La figura a mostra…

B2. La figura (a) mostra…

Segons la documentació de subcaption, això és tan fàcil com cridar el paquet de la següent manera:

\usepackage[subrefformat=parens]{subcaption}

Però amb l’última instal·lació de TeX-Live per Mac, la versió del paquet subcaption que s’inclou és la 1.0, que encara no reconexi aquesta opció. Això dóna l’error:

Package caption Error: subrefformat undefined.

Per sol·lucionar-ho n’hi ha prou amb instal·lar manualment l’última versió del paquest caption. Ves a CTAN i descarrega’t tots els arxius del paquet (hi ha un zip al principi de la pàgina). Descomprimeix-lo en un directori i executa

$ latex caption.ins

Després, mou tots els .sty en un directori local de la teva instal·lació de latex. Jo ho he fet a /usr/local/texlive/texmf-local/tex/latex/local/caption/:

$ mkdir /usr/local/texlive/texmf-local/tex/latex/local/caption/

$ mv *.sty /usr/local/texlive/texmf-local/tex/latex/local/caption/

Després, actualitza l’índex del teu LaTeX. Segurament necessitaràs permisos de root:

$ sudo texhash

I ja està!